måndag 29 mars 2010

Väl framme


Efter 20 mils bussfärd i karavan genom Danmark så var vi då framme vid målet den halvt sjunkande pråmen Tysk Sven som står på grund i Put.Gardens hamns utkant .De professionella inköparna tillika tryckmästare PE. Nystrands tryckarlärlingar började här sitt arbete, i hög fart satte de riktning till målet att försöka tömma Tysk Sven på sitt innehåll. Nu förstod jag anledningen att så lågt stående människor fick vara med på resan med sorg i mitt hjärta såg ja dessa slavar arbeta frenetiskt medens tryckmästaren PE.Nystrand stodo och sågo på, rökandes en för dagen den fetaste cigarr som skådats. Då det av någon anledning rådde fotoförbud under resan så kan jag bara visa en i hemlighet fotograferad och utsmugglad bild på PE.Nystrand med några av hans slavar.Så här i efterhand har jag en viss förståelse för detta med fotoförbud hade det kommit till kännedom så skulle hem stadens chefredaktör Krist. I . Wistbak få ett skop för sin tidning Hänt i Wermbol vilket skulle röra upp känslor i staden.

HK.Jonsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar