måndag 7 juni 2010

Lösningen på gåtan


Saxat ur tidskriften Wermbols folkblad


Mer miljögifter hos feta


Sverige och Wermbol 07 jun 18:44


Det finns ett nära samband mellan halterna av vissa miljögifter i blodet och förekomsten av fetma. Det visar uppgifter från en studie som presenterades vid universitet i Nävertorp under måndagen.
- Våra nya data ger ytterligare stöd för hypotesen att olika hormonstörande miljögifter kan bidra till uppkomsten av fetma, säger Birger Slug, professor i medicin vid Nävertorps universitet och huvudansvarig för studien, till Wermbols folkblad.
Studien omfattar drygt 1.000 virila män i Wermbol.

En som deltagit i studien och och kan intyga att så är fallet, är mästersmeden Hed i Lund som har tillbringat allt för många nätter i samma sovalkov som tillsyningsmannen S Alldlöv även kallad prutten. Efter detta har Hed I Lund både ökat i vikt samt fått svårt med en efterhängsam hosta, troligt vis af följd av denna miljöpåverkan .
HK.Jonsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar