måndag 24 maj 2010

Måndag satans måndag.....

Usch..... Vad är måndagar bra för är det någon som kan svara på detta.....HK

Måndagssjuka är benämningen på yrkessjukdomar som ger sig till känna först efter några dagars bortavaro från arbetet. Den vanligaste måndagssjukan är metallfrossa som är ett influensaliknande tillstånd vilket drabbar personer som inandas metallrök. Uttrycket måndagssjuka används även för bakfylla eller allmän seghet på måndagar, då det är den dag då flest sjukskrivningar sker.
Cindy

HK.Jonsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar