torsdag 8 juli 2010

Snömannen janarne

Då livet och tiden står stilla så även även vädret uti Försjö centralort, så har denna varelse uppdagats och setts smyga omkring runt stug knutarna i Försjö strax efter midsommar dansen.Då ingen vet vad det är för art på denna individ så har skansen chefen kontaktas och ställt sig förundrad .Jag har även själv slagit i mina zoologiska lexikon och har inte funnit något som liknar denna varelse.Kan det rent utav vara snömannen janarne som kommit till det kyliga Försjö och i sin iver att leta varmkorv sill och snaps närmat sig de bebyggda områdena.Svar önskas

Vänligen HK.Jonsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar